Collecties... positionering en opstelling

De Etnografische Verzamelingen behoren tot de zes Belgische museale etnografische collecties. Het is één van de 112 universitaire etnografische collecties wereldwijd door University Museums & Collections (UMAC) geregistreerd. Deze academische verzamelingen bestaan uit ca. 4000 objecten verzameld voor WOII. Dankzij handgiften, een schenking en vooral door een langdurige bruikleen vermeerdert het aantal objecten van de Etnografische Verzamelingen tot bijna het dubbele van voorheen. Ook wordt het zo meer een collectie die de hele wereld omvat. Er is nu ook een nieuw dynamisch bruikleenbeleid

Er is een speciale Afrikazaal. Deze afdeling belicht het gebied ten zuiden van de Sahara. We treffen er voornamelijk objecten uit West- en Centraal-Afrika aan. Ze weerspiegelen de kunstproductie van een groot aantal verscheiden etnische groepen, die een grote culturele diversiteit ontwikkelden. Daarnaast zijn talrijke objecten uit Oceanië, Noord- en Zuid-Amerika en Indonesië te zien in de ruimte van de vroegere kloosterbibliotheek van Het Pand.

De bezoeker krijgt hierdoor in twee zalen een beeld te zien van de verschillende aspecten van de kunst en de samenleving in deze gebieden. De opstelling is naast geografisch ook thematisch. ‘Mens en religie’, ‘vriend en vijand’, ‘decoratie en lichaamstooi’ en ‘materiaal en techniek’ zijn de bindende onderwerpen. De thema’s zijn terug te vinden in elke deelcollectie (centraal Amerika uitgezonderd).