(On)belangRIJKE dingen - fotoreportage Hilde Christiaens

(On)belangRIJKE dingen

Camiel Van Breedam in dialoog met etnische kunst

Beeldend kunstenaar Camiel van Breedam inspireerde zich op voorwerpen uit de Etnografische Verzamelingen van de Universiteit Gent. Resultaat is de intimistische expositie ‘(On)belangRIJKE dingen’ die je onder meer tijdens Kunst Privé op zondag 13 oktober kon komen bekijken.

De zolder van Ali Baba

'(On)belangRIJKE dingen' van Camiel Van Breedam toont een minimalistische confrontatie met objecten uit de collectie Etnische Kunst van de Gentse Universiteit. Van Breedam zocht zijn inspiratie in zowel de tentoongestelde collectie als in de reserves van de Etnografische Verzamelingen. Dat archief  omschreef hij als ‘de zolder van Ali Baba’. Hij maakte een aantal objecten en kastjes in dialoog met die etnische kunstwerken. Deze boeiende confrontatie bevestigt dat de som van twee kunstwerken meer is dan wat de wiskunde ons leert.

Onbekendheid van voorwerpen maakt dat ze soms als onbelangrijk worden afgedaan. Toch blijken deze etnografische objecten een onverwachte rijkdom bezitten als je er oog voor hebt. De kunstenaar laat zien dat het erom gaat wat iemand zelf in een voorwerp legt en wat hij uit dat voorwerp haalt. Bij hem spelen verwantschappen in vorm een grote rol. Zij geven aanleiding tot een veelheid van associaties. Dit levert een boeiend geheel op dat meerdere lagen omvat en juist daarin ligt de rijkdom van ‘(On)belangRIJKE dingen’.

Etnografische verzamelingen

Naast de presentatie van Camiel Van Breedam vind je in de Etnografische Verzamelingen van de Universiteit nog meer rijkdommen: unieke kunst uit Afrika, Oceanië en de Amerika's. Ook binnen die vaste opstelling werden 'pareltjes' van Camiel Van Breedam verborgen. De deuren van de Etnografische Verzamelingen blijven tot nu voor het publiek grotendeels gesloten, waardoor het museum ten onrechte weinig bekend is.